W roku szkolnym 2021/2022 będziemy uczestniczyć w  następujących programach i projektach:

EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE pod patronatem miesięcznika "BLIŻEJ PRZEDSZKOLA". Projekt  skupia się na podejmowaniu różnorodnych akcji na rzecz naszej planety, aby już od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach chęć do działania i pokazać, że każdy ma wpływ na kondycję Ziemi i jest za nią odpowiedzialny. W każdym miesiącu (od września do maja) będzie jedno zadanie-wyzwanie do zrealizowania z grupą przedszkolaków. 

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY  to największy ogólnopolski program edukacyjny na temat ekologii dla przedszkoli, którego celem jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko, dary natury oraz do ruchu i aktywnego życia w zgodzie z naturą. 

MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ! to  program edukacyjny, którego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY - Celem głównym międzynarodowego  projektu jest rozwijanie czytelnictwa.

Cele szczegółowe:

 1.       zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 2.       tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 3.       wprowadzenie dziecka w świat literatury,
 4.       budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 5.       przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 6.       kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 7.       rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 8.       rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 9.       włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 10.   promocja przedszkola,
 11.   rozwijanie współpracy między nauczycielami.

 

Zrealizowane projekty  w roku szkolnym 2020/2021

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PROJEKT MATEMATYCZNY

 rok szkolny 2020/2021

Organizatorzy: Dorota Dolecka – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Przedszkole nr 49 w Rybniku Judyta Okaj – Przedszkole nr 43 w Rybniku

 Projekt „CYFRAKI” powstał zamiast organizowanego od 2018 r. międzyprzedszkolnego konkursu matematycznego „CYFRAKI”. O charakterze imprezy zadecydował symbol miasta jakim jest Rybek, stąd motywem przewodnim konkursu był wodny świat pełen matematycznych łamigłówek. Głównym celem konkursu było upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej wśród przedszkolaków, dostarczenie dzieciom radości z rozwiązywania zadań, pobudzanie i poszerzanie zainteresowań, wdrożenie dzieci do pracy zespołowej, a także budzenie nawyków zdrowego współzawodnictwa. Konkurs skierowany był do 6-latków z rybnickich przedszkoli. W roku szkolnym 2019/2020 w wyniku rozprzestrzenienia się wirusa COVID-19 konkurs musiał zostać odwołany, zaś w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia wynikające w dalszym ciągu z epidemii wirusa konkurs został przeobrażony w projekt. „Każdy człowiek ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczności” – te słowa Marii Grzegorzewskiej przyświecają współpracy między Przedszkolem nr 43 w Rybniku a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Przedszkolem nr 49 w Rybniku. Współpraca, której celem jest stworzenie dzieciom niepełnosprawnym takich warunków, aby mogły włączyć się w inną grupę pełnosprawnych rówieśników na zasadzie równości praw i obowiązków, spowodowała, iż projekt skierowany jest do wszystkich przedszkoli. Projekt zakłada realizację 8 zadań matematycznych skierowanych dla dzieci 6-letnich z rybnickich przedszkoli, które będą publikowane na specjalnie stworzonej grupie na Facebooku.

Celami projektu są: - pobudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych, a także wspieranie uzdolnień dzieci,

 - rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,

 - wdrażanie do pracy zespołowej,

- dostarczenie dzieciom radości z rozwiązywania zadań,

 - rozwijanie umiejętności rozwiązywania zagadek i łamigłówek matematycznych, - pobudzanie potencjału intelektualnego przedszkolaka.

 

W roku szkolnym 2020/2021 uczestniczymy w wyzwaniu - konkursie "Cała Polska programuje" Ogólnopolskiego Programu "Uczymy Dzieci Programować" oraz  w europejskim wydarzeniu "Code Week".

Cele Ogólnopolskiego Programu „Uczymy Dzieci programować” są zgodne z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2020/2021

 • Wykorzystywanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych.
 •  Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Korzyści płynące z realizacji programu:

 • Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności;
 •  Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań;
 •  Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 wszystkie grupy uczestniczą w ogólnopolskim wydarzeniu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN:

 • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – praca z emocjami dzieci.
 •  Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – wykorzystanie prostych programów graficznych do tworzenia emotikonów, wyszukiwanie w intrenecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych.
 • Działania wychowawcze placówki oświatowej. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – postawy prospołeczne, dobro, empatia.

Zrealizowane projekty i innowacja w roku szkolnym 2018/2019

pdf
plik pdf - 953.1 KB

W roku szkolnym 2018/2019 realizujemy program innowacji "W planszówki granie nie tylko na dywanie" zachęcający dzieci i rodziców do spędzania wolnego czasu na grach planszowych, dydaktycznych i nie tylko. Chcemy poszerzyć zakres nauczania o matematyczno - logiczne myślenie dzieci w wieku przedszkolnym. Pomogą nam w tym MEGA GRY PLANSZOWE - DYWANOWE, GRY DYDAKTYCZNE GRANNY, PLANSZÓWKI, KARTY, DOMINO, GRY INTERAKTYWNE I INNE.

Grupy młodsze w roku szkolnym 2018/2019 realizują ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

Miś Leśnych Skrzatów to "Misołatek" to on będzie wędrował do domów przedszkolaków i zachęcał rodziców do czytania swoim dzieciom.

Przez wiele lat realizujemy działnia UNICEF:

Projekty i akcje społeczne, w których uczestniczyliśmy:

 • zaWODY dla Afryki
 • Po pierwsze dziecko
 • Mali uczniowie idą do szkoły
 • Szkoła z Prawami Dziecka - III edycja
 • Dzień Zmian
 • Baw się i bądź bezpieczny - II edycja
 • Wszystkie Kolory Świata

Realizujemy program edukacyjny "Mamo, tato wolę wodę". Zdobyliśmy certyfikat programu.

AKADEMIA ZDROJKA

Co roku aktywnie uczestniczymy w projekcie "Kubusiowych Przyjacół Natury", gdzie uczymy się zasad ekologicznego i zdrowego stylu życia.

Wraz z Kubusiem realizujemy tematy takie jak: segregowanie śmieci, dokarmianie ptaków zimą, poznawanie środowiska przyrodniczego, zakładanie mini ogródka warzywnego.

O zęby i higienę jamy ustnej dbamy wraz z Akademią Aquafresh.

Najstarsza grupa w roku 2017/2018 realizowała program "Przyjaciele Zippiego"

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Rybnicka Edukacja Drogą do Sukcesu Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl