Potwierdzanie woli przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

2021-03-29

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tego przedszkola w terminie od 30 marca do 12 kwietnia br. (do godz. 15.00).

Potwierdzenie może być przesłane elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu) p15rybnik@op.pl lub bezpośrednio złożone w przedszkolu. Potwierdzenie powinni podpisać oboje rodzice, chyba że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe. 

Druk oświadczenia oraz lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów znajduje się w zakładce Rekrutacja 2021/2022

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Rybnicka Edukacja Drogą do Sukcesu Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl