Akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Wirusoochrona”

2021-02-17

Nasze Przedszkole bierze udział w akcji "Wirusoochrona"organizowanej przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Akcja powstała z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę).

Przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych w placówkach przedszkolnych pozwoli na ograniczenie zachorowań wśród dzieci i przenoszenia wirusów na członków rodzin.

Działania zostaną przeprowadzone przez nauczycieli przedszkolnych i będą poruszały następujące zagadnienia:

  •          Prawidłowa higiena rąk;
  •          Podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa;
  •          Podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna;
  •          Inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych).

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Rybnicka Edukacja Drogą do Sukcesu Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl