2021-01-28

Na naszej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja w najbliższym czasie będą  pojawiały się informacje dotyczące Rekrutacji  na nowy rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola nr 15 w Rybniku.

Informujemy, że składanie deklaracji o KONTYNUACJI wychowania przedszkolnego dla dzieci już uczęszczających do P15 rozpocznie się 11.02.2021 o g. 8.00, a zakończy się 19.02.2021 o g. 12.00. W zakładce Rekrutacja znajdą się odpowiednie dokumenty, które należy złożyć w przedszkolu (można je pobrać również w przedszkolu).

Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 46/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. (w zakładce Rekrutacja) w sprawie określenia terminów przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik  jest organem prowadzącym.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Rybnicka Edukacja Drogą do Sukcesu Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl