Międzyprzedszkolny konkurs

2020-12-20

REGULAMIN KONKURSU

NA PROJEKT

KARTKI BOŻONARODZENIOWEJ

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu plastycznego na projekt kartki bożonarodzeniowej jest Przedszkole nr 15 w Rybniku, nauczycielem odpowiedzialnym jest Anna Naczyńska.
 2. Celami Konkursu są:

a) nawiązanie do polskich tradycji Świąt Bożego Narodzenia

b) rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości i wiary we własne siły;

c) doskonalenie  umiejętności  posługiwania  się  programami graficznymi;

d)rozwijanie samodzielności i umiejętności planowania działań

 

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym z przedszkoli w Rybniku.
 2. Uczestnictwo  w  Konkursie  polega na przygotowaniu  projektu graficznego wykonanego na komputerze. (np. w programie  Paint)
 3. Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela, nigdzie wcześniej nie publikowane  oraz nie przedstawiane w Konkursach
 4. Każde z Przedszkoli może przesłać do 3 prac
 5. Prace powinny być wysłane w formacie JPG
 6. Praca Konkursowa powinna być ciekawym i oryginalnym projektem kartki bożonarodzeniowej.

Termin i warunki dostarczania prac konkursowych

 1. Praca (zdjęcie) powinna być podpisana Przedszkolem oraz Imieniem i Nazwiskiem dziecka wg wzoru (Przedszkole15JanKowalski.jpg)
 2. W treści e-maila prosimy o napisanie Imienia i Nazwiska uczestnika jego wieku oraz Imienia i Nazwiska nauczyciela  wg wzoru:

 Imię i Nazwisko dziecka: Jan Kowalski , Dyplom dla Jana Kowalskiego

Wiek: 5 lat

Imię i Nazwisko nauczyciela: Anna Kowalska

adres e- mail :….....(na który zostanie wysłany dyplom)

adres Przedszkola:.................

 1. Pracę należy przesłać na adres e-mail p15annnacz@onet.pl do dnia  18.12.2020
 2. Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi do dnia  23.12.2020

Ocena prac konkursowych

 1. Organizator wyłoni trzech głównych laureatów nagród oraz przyzna trzy wyróżnienia do dnia 18 grudnia 2020
 2. Lista laureatów i wyróżnionych prac zostanie ogłoszona do dnia 23  grudnia 2012 roku na stronie internetowej przedszkola https://www.p15.miastorybnik.pl
 3. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody (Zostaną wysłane pocztą na adres Przedszkola, lub dowiezione przez organizatora na adres placówki) oraz każdy laureat otrzyma dyplom w wersji cyfrowej.  (Nagrody dostarczone będą  w miesiącu styczniu)
 4. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
  1. oryginalność;
  2. zgodność z tematem;
  3. kompozycja

Prawa autorskie

 1. Przekazanie  pracy  plastycznej  na  Konkurs  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie pracy w Internecie,  oraz prezentację na wystawie pokonkursowej na stronie internetowej organizatora.

Nauczyciel z danej placówki zobowiązany jest do uzyskania zgody rodzica.  

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Rybnicka Edukacja Drogą do Sukcesu Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl