DYŻUR WAKACYJNY W NASZYM PRZEDSZKOLU

2020-06-02

W związku ze zmianą organizacji pracy przedszkoli w miesiącach lipiec i sierpień, prosimy o zapoznanie się z informacją ( w więcej). Jednocześnie informujemy, że nasze przedszkole dyżur pełnić będzie w terminach: 1 – 17 lipca, oraz od 1 - 31 sierpnia 2020 roku.

Prosimy o przesyłanie deklaracji na dyżur wakacyjny drogą mailową na adres P15rybnik@op.pl lub wrzucenie do skrzynki pocztowej przy drzwiach przedszkola do dnia 19 czerwca 2020 roku.

Plik deklaracji do pobrania w zakładce Dla Rodziców

                                                                                            Renata Jurczyk
                                                                                             Dyrektor przedszkola

 W trosce o bezpieczeństwo dzieci następuje zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r. Dotychczas stosowana organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem. W związku z tym, w celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

W wakacje dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola za wyjątkiem dwóch tygodni - 20.07. do 31 07.2020 r. w tym czasie nasze przedszkole będzie zamknięte. Rodzice będą musieli zapewnić opiekę swoim dzieciom.

Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących obostrzeń sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemicznemu. Jeżeli w dalszym ciągu obowiązywać będą wytyczne przeciwepidemiczne GIS dotyczące liczby dzieci w grupie, pierwszeństwo w uzyskaniu opieki będą miały dzieci rodziców obojga pracujących.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Rybnicka Edukacja Drogą do Sukcesu Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl