Dyrektor Przedszkola nr 15 w Rybniku informuje, że od 1 czerwca 2020r. zostają uruchomione zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w przedszkolu z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego.

2020-05-28

W celu bezpiecznego zorganizowania pobytu dzieci proszę  o ponowne zgłaszanie dzieci, które będą od tego dnia uczęszczać na zajęcia opiekuńcze do naszej placówki.

 Zgłoszenia można dokonywać  mailowo – P15rybnik@op.pl   , u wychowawcy
lub  telefonicznie:  32 4220660  ,  697898007,   ( co najmniej dzień przed planowanym posłaniem dziecka do przedszkola )

Zajęcia opiekuńcze prowadzone będą zgodnie z wytycznymi  GIS oraz MEN.

Apelujemy o rozwagę, ponieważ w naszym mieście sytuacja nadal jest trudna. Wierzymy, że wykażecie się Państwo rozsądkiem i podejmiecie decyzję o uczestnictwie Waszych dzieci w opiece przedszkolnej tylko w uzasadnionych przypadkach.

Jednocześnie informuję, że:
1. to rodzice dzieci decydują o tym, czy dzieci będą uczęszczały do przedszkola,
2. w dalszym ciągu prowadzone będzie zdalne nauczanie dla dzieci pozostających w domach,
3. kontynuowana będzie możliwość korzystania z zasiłku na opiekę nad dzieckiem do lat 8.

Proszę również o zapoznanie się z Zasadami pracy przedszkola , Informacją dla rodzica  oraz wypełnienie  oświadczenia - załączniki znajdują się w  zakładce Dla Rodziców.

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt.

                                                                                 Z poważaniem

                                                                                   Renata Jurczyk 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Rybnicka Edukacja Drogą do Sukcesu Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl