2020-03-30

Jak wiadomo – przynajmniej do świąt się nie zobaczymy ... Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy jest szczególna i wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji oraz współpracy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obliguje mnie jako dyrektora do realizacji określonych zadań związanych z zorganizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 marca nauka na odległość jest koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Celem tych działań jest umożliwienie realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze specyfiki realizowanych treści.

Zdajemy sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają Państwo w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.

Kształcenie takie wymaga wykorzystania nowych narzędzi oraz stosowania zupełnie innych niż dotychczas metod nauczania. Dzięki możliwościom, jakie daje nam m.in. internet, organizacja kształcenia staje się łatwiejsza i bardziej dostępna.

        Nauczyciele każdej z grup wspólnie z Wami określili najdogodniejszą formę wzajemnego kontaktu, która pozwoli na rozważne i odpowiedzialne zorganizowanie w warunkach domowych odpowiednich form wspierania rozwoju naszych dzieci.

Na stronie internetowej naszego przedszkola, poprzez kontakt mailowy, telefoniczny czy na zamkniętych grupach facebookowych będziemy zamieszczać propozycje materiałów i możliwych form ich realizacji przez dziecko w domu. Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte „– telefon, e-mail, Messenger”. Dodatkowo na stronie internetowej przedszkola zamieszczony został harmonogram konsultacji każdego nauczyciela z Wami.

       We współpracy z nauczycielami uzgodniłam tygodniowy zakres treści nauczania w poszczególnych grupach pamiętając, aby dzieci były równomiernie obciążone w poszczególnych dniach tygodnia, zajęcia były zróżnicowane w każdym dniu. Wzięliśmy pod uwagę możliwości psychofizyczne dzieci, aby proponowane zajęcia łączyły przemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez nich oraz uwzględniały ograniczenia wynikające ze specyfiki niektórych zajęć.

      Nauczyciele ocenili stan realizacji podstawy programowej i zaplanowali realizację pozostałych treści. Każdy wychowawca codziennie będzie Państwu przekazywał zaplanowane na dany dzień treści nauczania. Proszę w miarę możliwości systematycznie realizować z dziećmi zamieszczane zadania, ćwiczenia i zabawy.

          Ustaliłam we współpracy z nauczycielami, w jaki sposób będziemy monitorować postępy dzieci, ich wiedzę i umiejętności. Będziemy korzystać z tych form komunikacji, które dotąd się sprawdziły. Nauczyciele będą weryfikować wiedzę dziecka i prowadzić obserwację poprzez np. przesyłanie przez Was zrealizowanych zadań przez dzieci np. drogą elektroniczną  poprzez maile, facebook (w postaci rysunków, zdjęć, plików itp.), a jeśli nie mają Państwo możliwości skorzystania z internetu czy drukarki, to np. przy pomocy telefonu dzieci mogą porozumiewać się z nauczycielem.

           Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne. Warto zachęcać je do utrzymania czystości w swoim pokoju, przygotowania prostych posiłków razem z rodzicami, wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu. W tych ostatnich czynnościach, z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane w normalnym czasie. Pobyt w domu daje możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa. Mamy wreszcie czas na zabawy przy wspólnym stole : gry planszowe, czy zabawy i gry zręcznościowe. Należy pamiętać, że podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa. Pobyt dziecka w domu może być także wykorzystany na wspomaganie jego rozwoju, zgodnie ze wskazówkami nauczycieli.

          Ważne jest, aby dbać o zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, m. in. przez układanie wspólnie z dzieckiem planu dnia, wyznaczenie czasu na naukę , w którym wykonuje zadania i ćwiczenia zalecane przez nauczycieli. Pozytywny kontakt z dzieckiem jest podstawowym warunkiem efektywnej pracy, każde dziecko posiada swoje indywidualne uzdolnienia i ograniczenia, własne tempo i rytm rozwoju, każdy przejaw zaangażowania dziecka powinien być wzmacniany pozytywnie.

         Chcę jeszcze zwrócić uwagę na bezpieczeństwo Naszych dzieci w sieci. Nauczyciele zwracają uwagę, aby proponowane strony internetowe były bezpieczne i sprawdzone przez nich, jednakże zdaję sobie sprawę, że internet nie jest przez Państwa dzieci wykorzystywany tylko do naszych propozycji.

Warto ustawić w używanych systemach operacyjnych opcje kontroli rodzicielskiej. W miarę możliwości proszę towarzyszyć dziecku podczas przebywania przez nie przy komputerze. Dziecko, korzystając z internetu do nauki i zabawy, nie powinno przekraczać czasu zalecanego na pracę przy komputerze dla danej grupy wiekowej. Może to skutkować zarówno problemami z koncentracją i nauką, ale również ze zdrowiem fizycznym. Dzieci są również narażone na nieodpowiednie treści zawarte w grach. Aby tego uniknąć, warto sprawdzać kategorię wiekową danej gry oraz to, czy nie zawiera np. scen przemocy, hazardu czy pornografii. Europejski system klasyfikacji gier PEGI nadaje oznaczenia wieku i treści zawartych w grze. Są one obecne praktycznie na każdej grze dostępnej on-line bądź w sklepie.

         Mamy nadzieję, że zamieszczane przez nas propozycje zadań do wykonania wypełnią naszym przedszkolakom wolny czas radosną zabawą i nauką w towarzystwie najbliższych.

         Dla zorientowania się czy oferowane przez nas propozycje, formy kontaktu są dla Państwa przyjazne, pod koniec każdego tygodnia zapytamy Was o opinię w krótkiej ankiecie. Bardzo prosimy o jej wypełnienie, ponieważ stanowi dla nas źródło wielu informacji, możliwych modyfikacji i ulepszaniu naszych działań. Z góry dziękujemy.

       Już teraz dziękuję za wszystkie zdjęcia z pracami i aktywnością dzieci, które przysyłacie do wychowawców. Dzięki nim możemy zobaczyć jak dzieci sobie radzą.

 Tęsknimy za nimi !!!

       Przypominam także o możliwości kontaktu telefonicznego ze mną (697898007) – jestem do Państwa dyspozycji. Istnieje także możliwość kontaktu mailowego – P15rybnik@op.pl. Odpowiem na wszystkie nurtujące Państwa pytania. 

W zakładce dla Rodziców znajdą państwo informacje pochodzące z Poradnika dla szkół i przedszkoli „Kształcenie na odległość”  - Ministerstwa Edukacji Narodowej

                                                                                                               Życzę wszystkim Zdrowia

                                                                                                              Renata Jurczyk

                                           

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Rybnicka Edukacja Drogą do Sukcesu Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl