2022-03-10

Кожен іноземець з дитиною в віці 7-18 років, який прибуває до Польщі, може (не зобов’язаний) зарахувати дитину до школи відповідного типу і рівня (залежно від віку та закінчених класів навчання у своїй країні). Навчання в державних школах є безплатне.

2022-03-11

Każdy przybywający do Polski cudzoziemiec z dzieckiem w wieku 7-18 lat MOŻE zapisać (ale nie musi!) dziecka do szkoły odpowiedniego typu (zależnie od wieku i ukończonych lat nauki w swoim kraju). Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Rybnicka Edukacja Drogą do Sukcesu Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl