Informacja - nieodpłatna pomoc prawna
2021-07-07

Na terenie Miasta Rybnika działa 6 punktów, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja. Świadczenia te  przysługują osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku i złożą stosowne oświadczenie. Obecnie (do odwołania) porady prawne i obywatelskie będą odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie lub mailowo. Zapisy na porady odbywają się w godzinach pracy Urzędu Miasta Rybnika pod numerem 32 43 92 239 bądź mailowo: pomocprawna@um.rybnik.pl.

Szczegóły dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna”.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Rybnicka Edukacja Drogą do Sukcesu Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl