Informacja Prezydenta Miasta Rybnika
2020-05-04

DRODZY RODZICE

Mając na uwadze niekorzystną sytuację epidemiologiczną dotyczącą zakażeń SARS-CoV-2 na terenie Rybnika i okolic Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku nie rekomenduje otwarcia żłobków i przedszkoli z dniem 06.05.2020 r.

Biorąc pod uwagę powyższą informację Prezydent Miasta podjął decyzję, że przedszkola i żłobki prowadzone przez Miasto Rybnik nie zostaną otwarte przed 25 maja.

DRODZY RODZICE
2020-05-17

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone co roku na wolne miejsca w przedszkolu. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 26 maja do 4 czerwca br. do godz. 15.00. 

Bardzo ważne. Po wprowadzeniu do systemu naborowego dziecka należy wydrukować i donieść podpisany przez obojga rodziców wniosek wraz z załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru. Więcej informacji w zakładce Rekrutacja.

WITRYNA NABOROWA

Drodzy Rodzice/Opiekunowie
2020-05-22

Mając na uwadze niekorzystną sytuację epidemiologiczną dotyczącą zakażeń SARS-CoV-2 na terenie Rybnika i okolic Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku nie rekomenduje otwarcia żłobków i przedszkoli z dniem 25.05.2020 r.

Biorąc pod uwagę powyższą informację podjęta została decyzję, że przedszkola i żłobki prowadzone przez Miasto Rybnik nie zostaną otwarte do 30  maja.

O kolejnych decyzjach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Dziękujemy za zrozumienie i wszelkie wsparcie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Jestem przekonana, że Wasz czas spędzony z dziećmi będzie owocował w przyszłości i wrócimy do normalności w bezpiecznych warunkach zabawy, nauki i pracy.

Pozdrawiam życząc zdrowia
Renata Jurczyk

2020-05-26

Dziękujemy Wam za udział w konkursie na zabawkę ekologiczną. Gratulujemy pięknych i pomysłowych prac. Na adres e - mail, z którego Wasi rodzice przysłali zdjęcia prac zostaną w najbliższych dniach przesłane dyplomy:)

 

 

Dyrektor Przedszkola nr 15 w Rybniku informuje, że od 1 czerwca 2020r. zostają uruchomione zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w przedszkolu z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego.
2020-05-28

W celu bezpiecznego zorganizowania pobytu dzieci proszę  o ponowne zgłaszanie dzieci, które będą od tego dnia uczęszczać na zajęcia opiekuńcze do naszej placówki.

 Zgłoszenia można dokonywać  mailowo – P15rybnik@op.pl   , u wychowawcy
lub  telefonicznie:  32 4220660  ,  697898007,   ( co najmniej dzień przed planowanym posłaniem dziecka do przedszkola )

Zajęcia opiekuńcze prowadzone będą zgodnie z wytycznymi  GIS oraz MEN.

Apelujemy o rozwagę, ponieważ w naszym mieście sytuacja nadal jest trudna. Wierzymy, że wykażecie się Państwo rozsądkiem i podejmiecie decyzję o uczestnictwie Waszych dzieci w opiece przedszkolnej tylko w uzasadnionych przypadkach.

Jednocześnie informuję, że:
1. to rodzice dzieci decydują o tym, czy dzieci będą uczęszczały do przedszkola,
2. w dalszym ciągu prowadzone będzie zdalne nauczanie dla dzieci pozostających w domach,
3. kontynuowana będzie możliwość korzystania z zasiłku na opiekę nad dzieckiem do lat 8.

Proszę również o zapoznanie się z Zasadami pracy przedszkola , Informacją dla rodzica  oraz wypełnienie  oświadczenia - załączniki znajdują się w  zakładce Dla Rodziców.

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt.

                                                                                 Z poważaniem

                                                                                   Renata Jurczyk 

Jak przygotować dzieci na nową sytuację w przedszkolu.
2020-05-29

 

Proponowane bajki terapeutyczne pomogą Państwu w rozmowie z dzieckiem na temat nowych zasad w przedszkolu, by lepiej przygotować je na nową sytuację.

"Powrót do przedszkola"

Pan krokodyl i powrót do przedszkola

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Rybnicka Edukacja Drogą do Sukcesu Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl